Terminy odbioru haseł dostępowych dla studentów anglojęzycznych oraz studentów studiów II stopnia!

 

UWAGA!

 

Studenci studiów anglojęzycznych oraz studenci studiów II stopnia mogą odbierać hasło dostępowe do skrzynki pocztowej, do wydziałowej sieci bezprzewodowej WiFi oraz do systemu obsługi studiów ERES do 21.10.2016 r. w pokoju nr 15 w godzinach 12.00-15.00.

 

Studenci studiów I stopnia otrzymają hasło od prowadzących podczas pierwszych zajęć laboratoryjnych.