Komunikat o stypendium Rektora dla najlepszych studentów!

   
Dostępne są wstępne listy osób ubiegających się o stypendium Rektora
dla najlepszych studentów.

Lista wstępna (pdf, 58,40 kB)

   

Uzasadnione (!) uwagi i wnioski związane z wartością średniej ocen czy liczbą uzyskanych punktów ECTS proszę kierować na adres mailowy Z.Gajo@elka.pw.edu.pl, do dnia 3 kwietnia br.

   
W odniesieniu do punktów ECTS, kolorem czerwonym wyróżnione zostały przypadki zbyt małej liczby tych punktów (skumulowanych lub rocznych). Wartości te uniemożliwią uzyskanie niezerowej liczby punktów za średnią ocen na ostatecznych listach rankingowych (patrz: Regulamin §7, ust. 6).

    

UWAGA!!!

Wnioski prosimy przesyłać wyłącznie w formie załącznika, w formacie doc/docx lub pdf.