Opłaty za niezaliczone przedmioty w semestrze 20Z

Harmonogram

 • Składanie odwołań i podań o obniżenie opłat –  do 22 marca 2021 r.
 • Ostateczny termin płatności –  9 kwietnia 2021 r.

  
Podstawa prawna

Naliczeń dokonano wg zasad i stawek określonych w dwóch decyzjach Rektora PW.

 1. Dla studentów przyjętych na studia w roku akademickim 2018/2019 i wcześniej
  oraz w roku akademickim 2020/2021: Decyzja nr 123/2020 z dn. 18 czerwca 2020 r.
 2. Dla studentów przyjętych na studia w roku akademickim 2019/2020:
  Decyzja nr 89/2019 z dn. 24 czerwca 2019 r.

   
Procedura

 1. Podania należy składać wyłącznie w postaci elektronicznej, na odpowiednim formularzu
  ( http://www.elka.pw.edu.pl/Studia/Zalaczniki-i-formularze/Formularze ), zamieszczając podanie
  w skrzynce podawczej, dostępnej pod linkiem: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nCJQO3jNiEWbz5e3Yp4vD-rpLU2P3d1OmSqUSSiEzIxURElITUE1TE5aRFYxM1hRN01QUFlRTzBTWi4u.
 2. W przypadku ubiegania się o częściowe umorzenie opłat z powodu zaliczenia pewnych form zajęć (laboratorium/projekt/ćwiczenia) w sem. 20Z należy koniecznie uzyskać potwierdzenie „aktualnego” Koordynatora przedmiotu (z sem. 21L) o uznaniu wyników z semestru poprzedniego (20Z), w semestrze bieżącym.
 3. Wpłaty można dokonać w dowolnym czasie, przed upływem terminu ostatecznego, tzn. 9 kwietnia br. Wpłaty dokonane wcześniej w żadnym razie „nie giną”, lecz będą widoczne na indywidualnym koncie studenta w systemie USOS, dopiero 31 marca 2021 r. Wynika to z proceduralnych ustawień w USOSie.