Procedura dyplomowania - elektroniczny obieg dokumentów

Procedura dyplomowania - elektroniczny obieg dokumentów

W związku z usprawnianiem procedury dyplomowania i elektronicznym obiegiem większości dokumentów z tym związanych, uprzejmie informujemy, że dla obron prac dyplomowych od dnia 1 lipca br.,
niżej wymienione dokumenty, wymagane do tej pory w wersji papierowej, są obecnie przetwarzane w wersji elektronicznej i nie ma potrzeby ich wydruku:

  1. Wniosek o wydanie dyplomu i suplementu – wypełniany w systemie USOSweb przez studentkę/studenta;
  2. Informacja o danych osobowych do dyplomu  – wypełniany w systemie USOSweb przez studentkę/studenta;
  3. Potwierdzenie przelewu za odpisy dyplomu/suplementu – dokonanie opłaty widoczne jest w systemie USOSweb;
  4. Streszczenie i słowa kluczowe pracy dyplomowej  – wypełniane w systemie USOS APD przez studentkę/studenta;
  5. Oświadczenie autora pracy – podpisane oświadczenie powinno być dołączone do wgrywanej do USOS APD pracy dyplomowej;
  6. Zdjęcia do dyplomu – od 1 lipca br. dyplomy nie zawierają zdjęć.

  
Studentki/studentów wciąż obowiązują papierowe wersje dwóch formularzy:

Odręcznie podpisane formularze powinny znaleźć się w dokumentach przed obroną.

   
Ponadto, przed obroną pracy dyplomowej, studentka/student zobowiązany jest sprawdzić
i zaakceptować suplement.

  • możliwość wygenerowania suplementu istnieje tylko wtedy, gdy są wpisane wszystkie oceny
    i zaliczenia;
  • w systemie USOSweb w zakładce „dla studentów” – „suplementy” znajduje się instrukcja.