Procedura składania wniosków o obniżenie opłat za niezaliczone przedmioty!

Komunikat

W związku z Zarządzeniem Rektora PW nr 16/2020 z dnia 11 marca 2020 r. wprowadza się następującą procedurę składania wniosków/podań
o obniżenie opłat za niezaliczone przedmioty w sem. 19Z.

 

Procedura składania wniosków o obniżenie opłat za niezaliczone przedmioty

  1. Wniosek (podanie) o obniżenie opłat (w formacie MS Word) jest dostępny na stronie http://www.elka.pw.edu.pl/Studia/Zalaczniki-i-formularze/Formularze
  2. Wypełniony wniosek o obniżenie opłat student /studentka przesyła drogą mailową do Koordynatora przedmiotu, którego częściowe zaliczanie stanowi podstawę do ubiegania się o obniżenie opłaty,
    wraz z kopią do Prodziekana ds. Studenckich na adres Z.Gajo@elka.pw.edu.pl
  3. Termin nadsyłania wniosków, o których mowa w p. 2) upływa 16 marca 2020 r.
  4. Prowadzący, bez zbędnej zwłoki, przekazuje potwierdzenie bądź brak potwierdzenia uznania wyników studenta/studentki w semestrze bieżącym (20L) wraz z otrzymanym wnioskiem/podaniemdo Prodziekana ds. Studenckich na adres Z.Gajo@elka.pw.edu.pl, z kopią do zainteresowanego studenta. Opinia prowadzącego może być wyrażona w treści maila, niekoniecznie zaś na wniosku nadesłanym przez studenta. Wiadomość od prowadzącego musi być koniecznie wysłana z jego adresu
  5. Wnioski o obniżenie opłat z przyczyn innych niż częściowe zaliczenie pewnych form zajęć (np. trudna sytuacja materialna) należy przesyłać bezpośrednio do Prodziekana ds. Studenckich, na adres Z.Gajo@elka.pw.edu.pl
         
UWAGA!

Osoby, które złożyły już wcześniej  wniosek w tradycyjnej , papierowej formie nie muszą, a nawet
nie powinny stosować się powyższej procedury, gdyż spowoduje to zbędne dublowanie działań!

  

Pobierz Procedurę