Procedura zapisów na przedmioty w semestrze 2021L

Zapisy na przedmioty w semestrze 2021L

Składanie próśb o zapis na przedmioty (deklarowanie przedmiotów)
w semestrze letnim 2021L odbywa się tradycyjnie za pośrednictwem portalu USOS-web  

Prośby o zapis były przyjmowane w następujących dniach:

 • od 18 stycznia 2021 (poniedziałek) –  od godz. 18:20
 • do 14 lutego 2021 (niedziela) – do godz. 23:59

Natomiast zapisy na przedmioty odbędą w dniach od 18 do 25 lutego 2021 r.

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych obsługuje następujące rejestracje:

 • EITI-(Przedmioty)---2021L
 • EITI-MCHTR-(Przedmioty obieralne)-Inżynieria biomedyczna-inż.-2021L
 • EITI-MCHTR-(Przedmioty obowiązkowe)-Inżynieria biomedyczna-inż.-2021L
 • EITI-MCHTR-(Przedmioty obieralne)-Inżynieria biomedyczna-mgr.-2021L
 • EITI-(Przedmioty obieralne lub obowiązkowe)-Inżynieria biomedyczne-mgr.-2021L

  

Uwaga!

Złożenie prośby o zarejestrowanie dotyczy całego  przedmiotu (a nie konkretnych grup zajęciowych
w jego ramach). Wpisanie do konkretnej grupy zajęciowej odbywa się automatycznie w trakcie zapisów na przedmioty.

W semestrze letnim 2021L zapisy na przedmioty odbędą się – zawsze pomiędzy godz. 14:20 a 18:00
– w następujących dniach:

 • 18 lutego 2021 (czwartek)
 • 19 lutego 2021 (piątek)
 • 22 lutego 2021 (poniedziałek)
 • 23 lutego 2021 (wtorek)
 • 24 lutego 2021 (środa)
 • 25 lutego 2021 (czwartek)

Kolejne tury zapisów odbywają się codziennie, a po każdej turze zapisów koordynatorzy przedmiotów mogą przesuwać studentów między grupami zajęciowymi, z tym że pomiędzy piątkiem (19 lutego 2021) a poniedziałkiem (22 lutego 2021) jest dwudniowa przerwa, kiedy też mogą odbywać się przesunięcia studentów między grupami zajęciowymi. Z kolei po ostatniej turze zapisów przesunięcia studentów pomiędzy grupami zajęciowymi są możliwe aż do końca semestru.

W związku z wprowadzeniem możliwości koordynowanej wymiany grup (przesunięć studentów między grupami zajęciowymi) po każdej iteracji zapisów, studenci mogą składać nowe prośby o zapis
w portalu USOS-web pomiędzy kolejnymi turami zapisów w ograniczonym czasie, tzn.:

 • od godz. 6:20 dnia kiedy odbywa się tura zapisów
 • do godz. 14:00 dnia kiedy odbywa się tura zapisów.

 

Uwaga!

Przesunięć studentów między grupami zajęciowymi mogą dokonywać koordynatorzy przedmiotów bezpośrednio w portalu USOS-web, a skutki tych działań są natychmiast widoczne dla studentów.