Przysposobienie biblioteczne - termin poprawkowy

Studenci, którzy nie zaliczyli szkolenia bibliotecznego, mogą do niego przystąpić w terminie poprawkowym do 13 września br.

Termin poprawkowy jest skierowany do studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2019/2020.

  
Termin dla nowo przyjętych studentów zostanie ogłoszony w październiku.

  
Przysposobienie biblioteczne dla studentów jest prowadzone drogą elektroniczną na Platformie Edukacyjnej Politechniki Warszawskiej. Informacje na temat sposobu logowania znajdują się bezpośrednio na Platformie, dostępne są również na stronie domowej Biblioteki Głównej PW.