Rekrutacja na wyjazdy Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022

Erasmus+

 

Informujemy o rozpoczęciu rekrutacji na wyjazdy na studia w uczelniach europejskich, w ramach programu międzynarodowej wymiany studentów Erasmus+. Rekrutacja dotyczy wyjazdów w roku akademickim 2021/2022 (zarówno na semestr zimowy, jak też na semestr letni lub na cały rok akademicki).

 

 
Spotkanie informacyjne odbędzie się w aplikacji Teams »  , 10 marca 2021 (środa) , o godz. 14:15
 

 

Co warto zrobić przed spotkaniem

 1. Obejrzyj listę ofert wyjazdów przygotowanych dla studentów Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych w portalu USOS-Web:
  https://usosweb.usos.pw.edu.pl/kontroler.php?_action=dla_stud/studia/wymiana/oferty/index&jed_org_kod=103000

   
  Aby obejrzeć oferty wyjazdów należy najpierw uwierzytelnić się (zalogować się) w portalu USOS-Web. Ofert wyjazdów szukaj w zakładce DLA STUDENTÓW/Wymiana studencka
 2. Obejrzyj bardziej szczegółowe informacje nt. interesujących cię propozycji na stronie internetowej Wydziału:
  WEITI» Studia» Wymiana międzynarodowa» Umowy dwustronne

   
  W kolumnie „Contact Person” znajduje się informacja o opiekunie danej umowy, ale uwaga:

  • nazwisko D.Turlej oznacza, że umowa nie ma szczególnego statusu i przy kwalifikacji na ten wyjazd stosują się ogólne zasady, jednakowe dla wszystkich studentów
  • nazwisko inne niż D.Turlej oznacza, że opinia opiekuna tej oferty popierająca starania studenta o wyjazd gwarantuje mu przyznanie tego konkretnego wyjazdu
 3. Dołącz do spotkania informacyjnego (w aplikacji Teams) w dniu 10 marca 2021 (środa) o godz. 14:15

 

Harmonogram rekrutacji na wyjazdy w roku akademickim 2021/2022

Lp. Działanie Termin
1 Spotkanie informacyjne 10 marca 2021 (Teams)
2 Przyjmowanie zgłoszeń  3 marca - 8 kwietnia 2021
3 Weryfikacja zgłoszeń  9 kwietnia 2021
4 Ogłoszenie wyników 12 kwietnia 2021
5 Sprawdzenie przez studentów oferty edukacyjnej na stronach internetowych uczelni partnerskich, do których studenci zostali zakwalifikowani 12 - 27 kwietnia 2021
6 Przyjmowanie zgłoszeń na wolne miejsca, ewentualne roszady i przesunięcia 12 - 27 kwietnia 2021
7 Ogłoszenie wyników, po uwzględnieniu zmian 28 kwietnia 2021

Uwaga!

Niektóre uczelnie wymagają przesłania informacji o zakwalifikowanych studentach już w marcu, w szczególności:

Lp. Uczelnia Termin przyjmowania zgłoszeń
1. University of Southampton (United Kingdom) 15 marca 2021
2. Aachen University (Deutschland) 30 marca 2021
3. Ecole Centrale d'Electronique (France) 30 marca 2021

Studenci zainteresowani wyjazdem do tych uczelni muszą złożyć swoje zgłoszenia w Biurze Współpracy Międzynarodowej WEiTI (pok. 158) najpóźniej w tym terminie.

Erasmus-plus

Uwaga!

Aby wziąć udział w rekrutacji należy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy w portalu USOS-web w terminie do 8 kwietnia 2021, do godz. 23:59 , a następnie wydrukować go, podpisać i dostarczyć w terminie  do 9 kwietnia 2021, do godz. 12:00, do Biura Współpracy Międzynarodowej WEiTI (pok. 158).

Można też wysłać wniosek pocztą elektroniczną z uczelnianego konta pocztowego!

Aby to zrobić, należy najpierw wypełnić i złożyć wniosek w portalu USOS-web, a następnie pobrać go w postaci pliku pdf, umieścić jako załącznik w mailu i przesłać na adres:

Taki wniosek, o ile zostanie wysłany przez studenta z jego uczelnianego konta pocztowego, nie musi być wydrukowany ani podpisany odręcznie.