Składanie dokumentów na studia stacjonarne pierwszego stopnia w semestrze zimowym 2021/2022

Dokumenty kandydatów zakwalifikowanych na studia stacjonarne pierwszego stopnia rozpoczynające się od semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022 na  Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych  będą przyjmowane w dniach:

13.07 , 14.07 i 15.07.2021 w godz.  9:00 – 15:00,  w gmachu Wydziału przy  ul. Nowowiejskiej 15/19.

 

Godziny uzależnione są od pierwszej litery nazwiska kandydata zgodnie z tabelą:

od Do Wtorek 13.07 Środa 14.07 Czwartek 15.07
09:00 11:00 A-G H-O P-Z
11:00 13:00 H-O P-Z A-G
13:00 15:00 P-Z A-G H-O
 • Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów w odpowiednim stoisku wyznaczonym dla kierunku.
 • Kandydaci proszeni są o używanie środków umożliwiających zasłanianie ust i nosa oraz zachowanie odpowiedniego dystansu do innych kandydatów.

W wyjątkowych przypadkach  po wcześniejszym uzgodnieniu z Dziekanatem Wydziału, istnieje możliwość złożenia dokumentów również w piątek 16.07.20201 .

 

Kandydaci są zobowiązani złożyć następuje dokumenty: 

 • oryginał świadectwa dojrzałości (do wglądu) wraz kserokopią
 • dowód   osobisty , do wglądu,
 • 1 fotografię  w formacie jak do dowodu osobistego (35x45 mm),  podpisane  na odwrocie imieniem
  i nazwiskiem,
 • kandydaci na studia w  języku angielskim  – dodatkowo  oświadczenie  o przyjęciu do wiadomości,
  że zajęcia na tych studiach są częściowo odpłatne oraz  zobowiązanie  do wniesienia opłaty za pierwszy semestr przed jego rozpoczęciem.

  

Zakwalifikowani kandydaci ze  świadectwem wydanym poza polskim systemem edukacji  (innym
niż IB lub EB) zobowiązani są złożyć dodatkowo:

 • tłumaczenie świadectwa  na język polski,
 • apostille lub legalizacja  świadectwa,
 • oświadczenie  o uprawnieniu do podjęcia studiów wyższych w kraju wydania świadectwa.

 

UWAGA !!!

Składając  kserokopie dokumentów , należy mieć ze sobą ich  oryginały  aby umożliwić poświadczenie składanych kopii.

 

Niezłożenie dokumentów w terminie, bez względu na powód, oznacza rezygnację z podjęcia studiów, na które kandydat został zakwalifikowany w tym etapie przyjęć. Dokumenty mogą być składane osobiście lub przez inne upoważnione osoby. W przypadku składania dokumentów w imieniu kandydata, należy mieć ze sobą wypełnione i podpisane  pełnomocnictwo, komplet dokumentów oraz dokument tożsamości :

 

Formularz pełnomocnictwa

Pełnomocnictwo 2021 2022 (pdf, 218,93 kB)