Składanie wniosków o stypendia (socjalne, dla osób niepełnosprawnych, rektora)

Uprzejmie prosimy o składanie wniosków o stypendia (socjalne, dla osób niepełnosprawnych, rektora) wraz z wymaganymi załącznikami na aktualnych formularzach.

(Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów PW na rok akademicki 2019/2020– zarządzenie nr 55/2019 Rektora PW).

    

Formularze można pobrać m.in. ze strony internetowej Biura Spraw Studenckich PW

    

Wnioski o stypendia powinny być wypełnione w formie elektronicznej i złożone do 6 marca 2020 r.

   

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Dziekanatem, pokój 119.