Spotkanie dla studentów rozpoczynających w semestrze letnim 2019/2020, studia 2 stopnia na WEiTI

Spotkanie ze studentami, którzy ukończyli studia na innych wydziałach Politechniki Warszawskiej lub są absolwentami innych uczelni odbędzie się w poniedziałek 24 lutego o godzinie 17:15 w Audytorium Centralnym.

 

W trakcie spotkania zostanie przybliżony elastyczny system studiowania obowiązujący na Wydziale. Omówione zostaną szczególnie te elementy, które mają duże znaczenie
dla zakończenia z powodzeniem pierwszego semestru studiów.

 

Spotkanie połączone będzie z krótkim szkoleniem z obsługi systemu USOS, który jest jedynym obowiązującym systemem obsługi studiów na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych.

 

Poruszone zostaną również kwestie zapisów na przedmioty.

 

Spotkanie potrwa najprawdopodobniej od 60 do 90 minut.

  

Zapraszamy!