Szkolenie BHP

Uwaga! Studenci pierwszego semestru studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia są zobowiązani do uczestnictwa w szkoleniu BHP.

 

SZKOLENIE BHP:

 

Obowiązkowe szkolenie BHP dla nowo przyjętych studentów odbędzie się zgodnie z następującym harmonogramem:

 

Informatyka (na studiach pierwszego i drugiego stopnia)

22.10.2018 (poniedziałek), godz.1415–1600, sala 133 

 

Inżynieria biomedyczna (na studiach pierwszego i drugiego stopnia)

23.10.2018 (wtorek), godz.1215–1400, sala AC 

 

Elektronika  (na studiach pierwszego i drugiego stopnia)

24.10.2018 (środa), godz.1515–1700, sala 161 

 

Automatyka i robotyka (na studiach pierwszego i drugiego stopnia)

25.10.2018 (czwartek), godz.1015–1200, sala 017b 

 

Computer Science, Telecommunications (na studiach pierwszego i drugiego stopnia)

25.10.2018 (czwartek), godz.1615–1800, sala AC 

 

Telekomunikacja  (na studiach pierwszego i drugiego stopnia)

31.10.2018 (środa), godz.1415–1600, sala 133 – dla kierunku 

  

 

Obecność na szkoleniu jest obowiązkowa!

 

*Uwaga: z udziału w szkoleniu BHP zwolnieni są absolwenci studiów pierwszego stopnia na Wydziale, którzy zostali przyjęci na studia drugiego stopnia.