Szkolenie BHP - obowiązkowe dla nowo przyjętych studentów!

Uwaga!

Studenci pierwszego semestru studiów stacjonarnych pierwszego
i drugiego stopnia są zobowiązani do uczestnictwa w szkoleniu BHP*.

  
 

SZKOLENIE BHP

 

Obowiązkowe szkolenie BHP dla nowo przyjętych studentów odbędzie się zgodnie z następującym harmonogramem:

 

Elektronika (na studiach pierwszego i drugiego stopnia)

11.03.2020 (środa), godz. 1515–1700, sala 105

   

Telekomunikacja (na studiach pierwszego i drugiego stopnia)

12.03.2020 (czwartek), godz. 1315–1500, sala AC 

   

Informatyka (na studiach pierwszego i drugiego stopnia)

12.03.2020 (czwartek), godz. 1515–1700, sala AC 

  

Computer Science, Telecommunications (na studiach pierwszego i drugiego stopnia)

19.03.2020 (czwartek), godz.1615–1800, sala AC 

  

Obecność na szkoleniu jest OBOWIĄZKOWA!

 

Studenci studiów drugiego stopnia mogą uczestniczyć w szkoleniu w wybranym, dogodnym dla siebie terminie.

  

*Uwaga: z udziału w szkoleniu BHP zwolnieni są absolwenci studiów pierwszego stopnia na Wydziale, którzy zostali przyjęci na studia drugiego stopnia.