Szkolenie BHP - obowiązkowe dla nowo przyjętych studentów!

  

Uwaga!

Studenci pierwszego semestru studiów stacjonarnych pierwszego
i drugiego stopnia są zobowiązani do uczestnictwa w szkoleniu BHP*.

    

SZKOLENIE BHP

Obowiązkowe szkolenie BHP dla nowo przyjętych studentów odbędzie się na platformie MS Teams. Kody do zespołów zostaną przesłane na konta e-mail studentów.

Termin dostępu do szkolenia: do 23.10. (piątek).   

Udział w szkoleniu jest OBOWIĄZKOWY!

  
Studenci studiów drugiego stopnia* proszeni są o przesłanie z poczty PW e-maila do dziekanatu studiów II-go stopnia z prośba o przesłanie kodu do zespołu MS Teams.
   

*Z udziału w szkoleniu BHP zwolnieni są absolwenci studiów pierwszego stopnia na WEiTI, którzy zostali przyjęci na studia drugiego stopnia.