Wybór instytutu dyplomującego w systemie USOS-Web

Prosimy o zapoznanie się z obowiązującą procedurą wyboru instytutu dyplomującego w systemie USOS-Web.

 

Wybór instytutu dyplomującego w systemie USOS-Web:

 

Podział studentów na instytuty dyplomujące nastąpi w systemie USOS. Deklaracje wyboru instytutu należy złożyć w portalu USOS-Web w dniach od 4 do 14 grudnia 2018 r.

 

Wyboru instytutu dyplomującego dokonują studenci zarejestrowani na piątym semestrze studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w języku polskim.

 

Możliwości wyboru są ograniczone i wynikają z wykazu przedmiotów o specjalnym przeznaczeniu (reprezentujących instytuty dyplomujące), które zostały umieszczone w następującej grupie przedmiotów.

 

Rzeczywistego wyboru dokonują studenci, którzy studiują na jednej z następujących specjalności (na pozostałych specjalnościach do wyboru jest zawsze tylko jeden instytut, więc nie ma co wybierać).

  1. Elektronika i inżynieria komputerowa
  2. Elektronika i Informatyka w Medycynie
  3. Radiokomunikacja i Techniki Multimedialne

Studenci powinni złożyć deklarację preferencji w zakresie wyboru instytutu dyplomującego w portalu USOS-Web w dniach od 4 do 14 grudnia 2018 r., wybierając przedmioty o specjalnym przeznaczeniu (reprezentujące instytuty) w jednej z następujących rejestracji.

  1. 1030-ISP-xxEIK-2018Z (Wybór instytutu dyplomującego)-Elektronika i inżynieria komputerowa
  2. 1030-ISP-xxEIM-2018Z (Wybór instytutu dyplomującego)-Elektronika i Informatyka w Medycynie
  3. 1030-ISP-xxRTM-2018Z (Wybór instytutu dyplomującego)-Radiokomunikacja i Techniki Multimedialne

 

Uwaga!

Należy dokonać wyboru wszystkich dostępnych instytutów (reprezentowanych przez przedmioty o specjalnym przeznaczeniu umieszczone w tych rejestracjach) i nadać im priorytety zgodnie z własnymi preferencjami.

Informacje na temat wyboru instytutu dyplomującego są dostępne na stroni internetowej wydziału

http://www.elka.pw.edu.pl/Studia/Informacje-o-studiach/Studia-pierwszego-stopnia/Zalozenia-organizacyjne-i-programowe2/Wybor-instytutu-dyplomujacego

 

>>USTALENIA w związku z wyborem Instytutu dyplomującego w semestrze 18_Z