Wyniki rekrutacji na studia stacjonarne drugiego stopnia w semestrze letnim 2019/2020

  

Poniżej zamieszczono pliki zawierające wyniki rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów:

 

Automatyka i Robotyka (pdf, 97,19 kB)
Computer Science (pdf, 89,38 kB)
Elektronika (pdf, 110,70 kB)
Informatyka (pdf, 123,35 kB)
Inżynieria Biomedyczna (pdf, 98,03 kB)
Telekomunikacja (pdf, 116,02 kB)