Zajęcia dydaktyczne prowadzone zdalnie w okresie od 15 kwietnia do 15 maja 2020 r.

     
   

Komunikat Wydziału          

   

    
W związku z Zarządzeniem Rektora PW nr 23/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 r., § 1 pkt 1zdalne prowadzenie zajęć objętych planem zajęć w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 z wyłączeniem zajęć, których realizacja zdalna nie jest możliwa, obowiązuje do dnia 15.05.2020 r.

   
Prosimy stosować się do ustaleń podanych przez koordynatorów przedmiotów. 

Czas nieobecności na uczelni nie jest czasem „wolnym”.    

    

Przypominamy!

Przed uruchomieniem zapisu materiałów audio/wideo prezentowanych przez prowadzących
na zajęciach należy uzyskać ich zgodę. Przypominamy obowiązujący zapis z Regulaminu Studiów Politechniki Warszawskiej, § 11 pkt 8: „Na rejestrowanie dźwięku i obrazu przez słuchaczy w trakcie zajęć należy uzyskać zgodę prowadzącego zajęcia. W przypadku uzyskania takiej zgody zarejestrowane materiały nie mogą być udostępniane publicznie”.

   

   
Zarządzenia Rektora PW