Zapisy na przedmioty dla studentów kończących studia inżynierskie w semestrze zimowym 2020/2021

Rejestracja na przedmioty

Informacja dotyczy studentów, którzy złożyli lub będą składać prace inżynierskie w semestrze zimowym (2020Z) i ubiegają się o przyjęcie na studia magisterskie rozpoczynające się w semestrze letnim (2021L).

Absolwenci lub absolwenci in spe studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w semestrze zimowym 2020/2021 (2020Z), zarówno w języku polskim jak też w języku angielskim, którzy utracili lub utracą status aktywnego studenta z chwilą złożenia dokumentów do obrony, otrzymają zastępczą rejestrację ze statusem studenta na programie 103A-X Przygotowanie do podjęcia studiów  do końca semestru, aby mogli wziąć udział w trwającej turze skłania próśb o zapis na przedmioty w semestrze letnim 2020/2021 (2021L).

Uwaga

Program  103A-X Przygotowanie do podjęcia studiów  trwa tylko jeden semestr, nie ma żadnych wymagań (ani przedmiotowych ani punktowych) i nie daje absolwentom żadnych uprawnień. Pozwala jednak studentom zarejestrowanym na tym programie wykonywać w portalu USOS-web czynności, które są zastrzeżone dla aktywnych studentów – w szczególności, pozwala składać i wycofywać prośby o zapis na przedmioty, co pokazuje rysunek 1.

Studenci programu 103A-X stają się jego absolwentami z chwilą ich rozliczenia z tego programu – co prawda bez żadnych zysków, ale też bez żadnych konsekwencji.

Uwaga

Rejestracja studenta na programie  103A-X Przygotowanie do podjęcia studiów pozwala, co prawda, składać w portalu USOS-web prośby o zapis na przedmioty oferowane w semestrze 2021L, ale to nie znaczy, że te prośby zostaną rozpatrzone w zapisach na te przedmioty przed rozpoczęciem semestru 2021L lub w zapisach uzupełniających w pierwszych dniach semestru 2021L. Aby tak się stało, student musi zostać wcześniej zarejestrowany w systemie USOS na jakimś programie w semestrze 2021L, np. w wyniku pozytywnej rekrutacji na studia drugiego stopnia. W przeciwnym przypadku, prośby o zapis na przedmioty zostaną nierozpatrzone.

Zachęcamy studentów do skorzystania z możliwości składania w portalu USOS-web próśb o zapis na przedmioty jakie daje rejestracja na programie 103A-X.

Rysunek 1. Możliwość składania próśb o zapis na przedmioty przez studenta zarejestrowanego na programie 103A-X.  

Program 103A-X