Zapisy na przedmioty w semestrze 2020L

Rejestracja na przedmioty odbywa się za pośrednictwem portalu
USOS-Web!

   
W sekcji Aktualności dostępny jest Kalendarz Rejestracji - należy wybrać jednostkę organizacyjną Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
i kalendarz rejestracji dla tej jednostki albo po zalogowaniu się w sekcji
Dla Studentów wybrać koszyk Rejestracja.

   
Aktywne są następujące rejestracje:

  1. EITI-(Przedmioty)---2020L
  2. EITI-MCHTR-(Przedmioty obieralne)-Inżynieria biomedyczna-inż.-2020L
  3. EITI-(Przedmioty obowiązkowe)-Inżynieria biomedyczna-inż.-2020L
  4. EITI-MCHTR-(Przedmioty obieralne)-Inżynieria biomedyczna-mgr.-2020L
  5. EITI-(Przedmioty obieralne lub obowiązkowe)-Inżynieria biomedyczne-mgr.-2020L

Rejestracje oznaczone numerami 2-5 przeznaczone są tylko dla studentów kierunku Inżynieria Biomedyczna.

   
Dla studentów nowego kierunku oraz kierunków, dla których został zmieniony program, pomocą podczas zapisów może służyć Serwer Studia (Serwer Dydaktyczny Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych).

   
W sekcji Organizacja zajęć dydaktycznych dostępny jest Rozkład zajęć - plan zajęć w semestrze 20L.

   
Zakładka Plany wg grup zawiera plany wzorcowe dla grup studenckich, podzielone na semestry,
gdzie skróty oznaczają np. 2CB1 - 2 semestr 1 grupa studencka na kierunku Cyberbezpieczeństwo (CB).

Pod planem zajęć znajduje się lista przedmiotów (kod USOS oraz pełna nazwa), na które należy złożyć prośbę o zapis w systemie USOS-Web (jak podano powyżej).

Uwaga! Złożenie prośby o zarejestrowanie dotyczy przedmiotu (nie konkretnych grup zajęciowych
w jego ramach). Wpisanie do konkretnej grupy zajęciowej odbędzie się automatycznie w dniu zapisu
na przedmioty tj. 20 lutego 2020 r.

  

Informacje o zapisach na lektoraty z języka oraz na zajęcia z wychowania fizycznego zostały zamieszczone w oddzielnych ogłoszeniach w Komunikatach Dziekanatu.