Aktualności

II Konkurs prac dyplomowych pod patronatem IEEE na naszym Wydziale rozstrzygnięty!

 

Łącznie na konkurs wpłynęły 44 prace. Członkowie oceniających podkomisji (było ich ponad 30 osób, w tym przedstawiciele IEEE oraz Intela) byli pod wrażeniem wysokiego poziomu wszystkich prac, dlatego wybór laureatów był czasem trudny. Tym niemniej udało się wyłonić laureatów:

 

AUTOMATYKA I ROBOTYKA

 

Nagroda I:

                       Jakub Wieczorek za pracę: „Projekt systemu dynamicznego pozycjonowania i systemu referencyjnego do regulacji pozycji modelu pływającej platformy wiertniczej

Wyróżnienie:                                          

                       Piotr Puton za pracę: „Opracowanie systemu cyfrowego realizującego sterownik PLC w oparciu o układy FPGA. Implementacja oprogramowania narzędziowego do realizacji programów wykonawczych

 

 

ELEKTRONIKA

 

Nagroda I:

                       Mateusz Bieniek za pracę: „Mikroprocesorowy sterownik scalonego interrogatora optoelektronicznego

Wyróżnienie:                                          

                       Łukasz Szymaniuk za pracę: „Detekcja zmian nowotworowych w obrazach histopatologicznych metodami cyfrowego przetwarzania obrazów

Wyróżnienie II (dyplom):

                                Małgorzata Sawicka za pracę: „Łącze światłowodowe do przesyłania sygnałów w.cz.: 352 MHz i 704 MHz

 

 

INFORMATYKA

 

Nagroda I:

                       Damian Chiliński za pracę: „Implementacja semantycznego systemu plików

Wyróżnienie:                                          

                       Karol Chęciński za pracę: „Wykrywanie wypowiadanych haseł z wykorzystaniem sieci neuronowych

Wyróżnienie II (dyplom):

                       Krzysztof Falcman za pracę: „Zastosowanie urządzeń typu beacon w systemach pozycjonowania wewnątrzbudynkowego

 

 

TELEKOMUNIKACJA

 

Nagroda I:                                                

                       Witold Pręcikowski za pracę: „Wykrywanie oraz klasyfikacja złośliwego oprogramowania na urządzenia mobilne z systemem Android bazująca na analizie sekwencji wywołań metod wirtualnych

Wyróżnienie:                                          

                       Adam Krupa za pracę: „Zwiększenie poziomu zabezpieczenia samochodu przy użyciu smartfona

Wyróżnienie II (dyplom):

                       Marek Pankowski za pracę: „Giełda tokenów w standardzie ERC20 oparta na zdecentralizowanej sieci Ethereum Blockchain

 

 

Studentom i ich Promotorom serdecznie gratulujemy!