Aktualności

Konkurs na stypendium naukowe na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katedrze Matematyki Obliczeniowej w związku z realizacją projektu NCN Maestro

Wymagania:

 • ukończone lub sfinalizowane do końca września 2016 studia II stopnia (magisterskie) na jednym z  kierunków: matematyka komputerowa, matematyka lub  informatyka.
 • rozpoczęte studia doktoranckie na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ lub  ich podjęcie od października 2016
 • zainteresowania naukowe w zakresie  topologii i/lub dynamiki obliczeniowej
 • dobra znajomość zagadnień algorytmiki, w tym algorytmiki układów ciągłych
 • umiejętność zaawansowanego programowania w C++ przy wykorzystaniu nowoczesnych technik programowania
 • doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych udokumentowane publikacjami będzie dodatkowym atutem

 

Obowiązki stypendysty:

 • prowadzenie badań naukowych w obszarze obliczeniowej dynamiki topologicznej zgodnie z założeniami projektu, w szczegółowym zakresie uzgodnionym z kierownikiem projektu, zakończone uzyskaniem stopnia  naukowego doktora
 • projektowanie, implementacja, testowanie, pielęgnowanie i dokumentowanie oprogramowania tworzonego na   potrzeby projektu oraz wykorzystywanego w ramach realizacji projektu
 • pomoc w bieżącym administrowaniu sprzętem komputerowym wykorzystywanym w ramach projektu
 • współpraca przy upowszechnianiu wyników projektu, w tym: pomoc w przygotowywaniu prezentacji, publikacji i stron WWW związanych z projektem
 • pomoc w opracowywaniu dokumentacji i raportów z realizacji projektu

 

Wysokość  stypendium wynosi  3 000 zł. Stypendium może być przyznane na  4 lata (do roku 2020).

Szczegółowe zasady oraz tryb przeprowadzania konkursu określa regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych uchwalony przez Radę Narodowego Centrum Nauki 3 czerwca 2013 r.

Składanie podań do 20.06.2016.

Rozstrzygnięcie konkursu do 30.06.2016

 

Uniwersytet Jagielloński

Katedra Matematyki Obliczeniowej

ul. Łojasiewicza 6

30-348 Kraków