Aktualności

Rozstrzygnięty konkurs na grant w programie TEAM-TECH (Fundacja na rzecz Nauki Polskiej)

Z przyjemnością informujemy, że prof. dr hab. inż. Jerzy Krupka z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych otrzymał grant w ramach konkursu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w programie TEAM-TECH, w którym przyznawane są granty dla zespołów badawczych na prowadzenie prac B+R w zakresie rozwoju technologii lub produktów opartych o odkrycia naukowe. Tytuł grantu brzmi: 

 

Dokładne metody charakteryzacji materiałów dla mikroelektroniki w paśmie fal milimetrowych i subterahercowych 

Do pierwszego konkursu zgłoszono 38 projektów, z których osiem uzyskało finansowanie w łącznej wysokości ponad 25 mln zł. Środki te pochodzą z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Kolejne konkursy będą organizowane do końca 2019 r., średnio dwa razy w roku. Najbliższy nabór wniosków ruszy już 15 listopada 2016. 

 

 

Laureaci pierwszego konkursu będą realizować swoje projekty zarówno w jednostkach naukowych, jak i w konsorcjach naukowo-przemysłowych. Każdy z zespołów będzie współpracował z co najmniej jednym partnerem gospodarczym – a niektórzy grantobiorcy będą mieć ich nawet kilku. Łącznie do realizacji wszystkich projektów zaangażowanych zostanie 14 firm. Środki pozyskane od FNP pozwolą na sfinansowanie co najmniej 43 miejsc pracy dla naukowców zatrudnionych w projektach oraz 48 stypendiów dla młodych naukowców (studentów i doktorantów) zaangażowanych w realizację prac badawczych.

 

Więcej szczegółów >>TU.

 

O wszystkich konkursach grantowych ogłaszanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (i nie tylko!!!) informujemy na bieżąco w witrynie >>MOJA ELKA