Aktualności

Zaproszenie do konkursu Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Warszawskiej

W związku z udziałem Politechniki Warszawskiej w projekcie PROM PW - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej, Centrum Współpracy Międzynarodowej ogłasza konkurs nr CWM/PROM PW/2019/2 dla doktorantów poniżej 40 roku życia w celu udziału w krótkich formach kształcenia o międzynarodowym charakterze. W ramach konkursu możliwe będzie sfinansowanie 9 przyjazdów oraz 3 wyjazdów doktorantów.

Wnioski konkursowe w języku angielskim należy składać do dnia 7 czerwca 2019 r. do godz. 16.00 w siedzibie Centrum Współpracy Międzynarodowej, pokój 234, GG PW. Dodatkowo wersję elektroniczną wniosku należy przesłać na adres cwm@pw.edu.pl

Szczegółowe informacje, w tym regulamin i wniosek konkursowy wraz z załącznikami, można znaleźć na stronie CWM: https://www.cwm.pw.edu.pl/PROM-PW/Konkursy/III-konkurs

Informacje dotyczące Programu PROM znajdują się na stronie NAWA:

https://nawa.gov.pl/instytucje/program-prom           

Potrzebne dokumenty:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document  APPLICATION FORM_final-III konkurs (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 56,12 kB)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document  Wzór certyfikatu (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 48,90 kB)