Aktualności

Rozstrzygnięto II edycję Konkursu o nagrodę im. Mariana Rejewskiego

Portret Mariana Rejewskiego i tekst: Nagroda imienia Mariana Rejewskiego

Kapituła Konkursu pod przewodnictwem Dyrektora Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni gen. bryg. Karola Molendy nagrodziła:

  • pięć prac w kategorii I (prace inżynierskie, licencjackie i magisterskie)
  • dwie rozprawy doktorskie w kategorii II.

Ponadto wyróżnione zostały dwie prace magisterskie.

   
Wśród nagrodzonych osób znaleźli się:

  • I nagroda - inż. Grzegorz Nowacki, za najlepszą pracę inżynierską:  Dynamiczna identyfikacja protokołu w systemach pułapkowych, napisaną pod kierunkiem dr. inż. Adama Kozakiewicza;
  • II nagroda - mgr inż. Przemysław Szary, obecnie doktorant w Instytucie Informatyki WEiTI PW,
    za najlepszą pracę magisterską:  Odwracalna steganografia sieciowa, napisaną pod kierunkiem
    dr. hab. inż. Wojciecha Mazurczyka, prof. PW.

  
Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w formie zdalnej, 11 grudnia 2020 r. 

  
Laureatom i promotorom serdecznie gratulujemy!

   

(Źródło: www.cyber.mil.pl)