Aktualności

Ogłoszenia

prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba - kandydatem na Rektora Politechniki Warszawskiej

5 czerwca 2020 r. Rada Uczelni oraz grupa 13 członków Senatu Politechniki Warszawskiej wskazała kandydatów na stanowisko Rektora Politechniki Warszawskiej na kadencję 2020-2024.

Dr hab. inż. Mateusz Malanowski, profesor uczelni - uhonorowany nagrodą IEEE AESS Fred Nathanson Memorial Radar Award

Nagroda ta jest przyznawana za wyróżniający się wkład w dziedzinę radiolokacji dla osób poniżej 40 roku życia. 

Stypendium im. inż. Mieczysława Króla dla studentów Politechniki Warszawskiej

Do piątku, 19 czerwca 2020 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium im. M. Króla na rok akademicki 2020/2021.

Nowe Technologie dla Dziewczyn - program stypendialny INTEL-PERSPEKTYWY!

Nowe technologie dla dziewczyn, to pierwszy w Polsce program stypendialny dla młodych kobiet wiążących swoją przyszłość z branżą technologiczną.

Informacja Dziekana Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie organizacji pracy w jednostkach administracyjnych Wydziału od dnia 1 czerwca  2020 r. z uwzględnieniem wytycznych zapobiegających rozprzestrzenianiu się COVID-19

Konkurs na granty wewnętrzne: Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika!

Rada Naukowa Dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika zaprasza do udziału w konkursie na granty wewnętrzne wspierające prowadzenie działalności naukowej.

Konkurs na granty wewnętrzne: Informatyka Techniczna i Telekomunikacja!

Rada Naukowa Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja zaprasza do udziału w konkursie na granty wewnętrzne wspierające prowadzenie działalności naukowej.

Naukowcy z Politechniki Warszawskiej wśród laureatów konkursu START 2020!

Czworo badaczy z Politechniki Warszawskiej znalazło się wśród najzdolniejszych młodych naukowców z całej Polski, którym przyznano stypendia w programie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej START.

Konkurs na najlepsze prace inżynierskie, magisterskie i doktorskie.

Konkurs na granty badawcze BIOTECHMED-1

Konkurs został ogłoszony w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego_Biotechnologia i Inżynieria Biomedyczna (POB_BIB).

Konkurs prac dyplomowych pod patronatem IEEE 2020 - edycja dla Absolwentów Automatyki i robotyki

W Konkursie mogą wziąć udział Absolwenci I i II stopnia studiów technicznych, którzy obronili prace dyplomowe w terminie od 01.03.2019 r. do 01.03.2020 r.

Ograniczenia w pracy jednostek organizacyjnych Wydziału od dnia 18 maja do dnia 29 maja 2020 r. wynikających z zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19.

Zasady zaliczenia zajęć wychowania fizycznego w semestrze letnim 2020 r.

Katalog promujący zespoły prowadzące prace B+R w Politechnice Warszawskiej

Dział Badań i Analiz CZIiTT PW opracował formularz, który ma służyć zebraniu danych o zespołach badawczych. Dane te posłużą do przygotowania katalogu realizowanych prac B+R w PW oraz do opracowania specjalnych baz danych, które ułatwią kontakt potencjalnym zainteresowanym współpracą z PW. 

Doktorat wdrożeniowy to alternatywna droga uzyskania stopnia doktora przeznaczona dla osób, które – chcąc rozwijać swoją karierę naukową – nie chcą rezygnować z pracy zawodowej poza uczelnią.

Politechnika Warszawska i Siemens Sp. z o. o. zapraszają naukowców, zespoły badawcze oraz absolwentów studiów I i II stopnia do udziału w Konkursie o Nagrodę Siemensa

Konkurs na granty badawcze CyberiADa-1

Konkurs został ogłoszony w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego Cyberbezpieczeństwo i analiza danych (Centrum POB-CyberAD).

Konkurs na granty badawcze SzIR-1

Konkurs został ogłoszony w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego Sztuczna inteligencja i robotyka (POB_SzIR).