Aktualności

Funkcjonowanie Wydziału w czasie pandemii Covid19

   
Poniżej przedstawiamy informacje związane z funkcjonowaniem Wydziału.

  

KOMUNIKATY DZIEKANA

    

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

  

NARZĘDZIA ZDALNEGO NAUCZANIA

 

STANOWISKO WŁADZ PW W SPRAWIE STOSOWANIA MASECZEK I RĘKAWICZEK NA TERENIE UCZELNI