Aktualności

Oświadczenie studenta - udział w zajęciach lub odmowa uczestnictwa

Zgodnie z informacją zawartą w § 6  Zarządzenia nr 32/2020 Rektora PW
z dnia 26 maja 2020 r. ,  udział w zajęciach na terenie uczelni odbywa się
za zgodą studenta na podstawie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 1 do wspomnianego Zarządzenia. 

  
Jeśli student nie wyraża zgody na udział w zajęciach jest zobowiązany złożyć oświadczenie stanowiące Załącznik nr 2 do powyższego Zarządzenia.
W przypadku niewyrażenia zgody na udział w zajęciach student odbywa te zajęcia w kolejnym semestrze, w którym te zajęcia są realizowane, bez ponoszenia opłat za ich powtarzanie.
   

application/msword  Deklaracja uczestnictwa w zajęciach (msword, 51,00 kB)
application/msword  Odmowa uczestnictwa w zajęciach (msword, 50,00 kB)
application/msword  Refusal to attend in class (msword, 37,50 kB)