Aktualności

Przysposobienie biblioteczne dla studentów I roku

Przysposobienie biblioteczne dla studentów I roku: 23.04-05.05.2021 r.

E-kurs  Przysposobienie biblioteczne  będzie ponownie otwarty w terminie 23 kwietnia-05 maja 2021 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 63/2017 z dnia 22/12/2017 zaliczenie szkolenia jest obowiązkowe dla wszystkich studentów:

  • pierwszego roku studiów pierwszego stopnia,
  • pierwszego roku studiów drugiego stopnia, którzy nie ukończyli wcześniej szkolenia na tej Uczelni.

Przysposobienie biblioteczne jest prowadzone drogą elektroniczną na  Platformie Edukacyjnej Politechniki Warszawskiej».

Szczegółowe  informacje dostępne są na stronie  Biblioteki Głównej PW » .