Aktualności

Studia podyplomowe w Instytucie Telekomunikacji WEiTI - edycja 2019/2020

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe: 

Ochrona informacji w sieciach i systemach teleinformatycznych: projektowanie i audyt zabezpieczeń

   

Profil kandydata

Nasze studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów technicznych oraz matematyczno-fizycznych stopnia inżynierskiego
i magisterskiego, jak również absolwentów studiów wojskowych.

  

Tematyka

  • Zarządzania bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych.
  • Metod dotyczących wdrażania, monitoringu i audytu systemów teleinformatycznych.
  • Wymogów odnośnie specyfikacji i projektowania w zakresie budowy wspomnianych systemów.

 

Korzyści

Absolwenci studiów nabywają kompetencje niezbędne do pełnienia funkcji na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych - zarówno w sektorze firm komercyjnych, jak i firm administracji państwowej.

  

Informacje organizacyjne  

Kierownik studiów dr Piotr Sapiecha, Zakład Cyberbezpieczeństwa IT PW
Termin zgłoszeń do 30 września 2019 r.
Opłaty 8000 zł
Dane kontaktowe

00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 15/19, piętro 3C, pok. CS304

tel: +48 22 234 5893

h.basa@tele.pw.edu.pl

  

Więcej informacji o studiach: bezpieczenstwo.tele.pw.edu.pl

  

Serdecznie zapraszamy do składania dokumentów.