Politechnika Warszawska na pierwszym miejscu w europejskim rankingu EngiRank!

EngiRank   - European Ranking Of Engineering Studies   przygotowany został przez fundację  Perspektywy  we współpracy z  FRSE  ( Foundation
for the Development of the Education System ). To pierwsza edycja tego zestawienia.

W rankingu porównano 81 uczelni o profilu inżynieria i technologia z 12 europejskich krajów o zbliżonym systemie kształcenia (Polska, Bułgaria, Cypr, Chorwacja, Czechy, Estonia, Węgry, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia).

Twórcy rankingu wykorzystali dane z 15 kryteriów pogrupowanych w pięć kategorii: efektywność naukową (20%), innowacyjność (35%), jakość kształcenia (20%), prestiż (5%) i umiędzynarodowienie (20%).

W czołówce rankingu, poza Politechniką Warszawską  znalazły się cztery polskie uczelnie:

 •     Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - 2. miejsce,
 •     Politechnika Łódzka - 6. miejsce,
 •     Politechnika Wrocławska - 6. miejsce,
 •     Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie - 8. miejsce.

Oprócz ogólnego rankingu uczelni przeprowadzony został ranking uczelni w 7 obszarach tematycznych . Ze względu na ograniczoną dostępność danych w EngiRank by subject zastosowano 6 kryteriów pogrupowanych w dwie kategorie: efektywność naukowa (80%) i jakość kształcenia (20%).

W rankingu  by subject  sklasyfikowano 149 uczelni z 13 krajów (wyżej wspomniane + Malta). Liczba instytucji w EngiRank by subject była zróżnicowana:

 • Inżynieria chemiczna  - 117 uczelni (w tym 48 z Polski),
 • Inżynieria lądowa - 47 uczelni (w tym 18 z Polski),
 • Elektrotechnika, inżynieria elektroniczna i inżynieria informatyczna - 101 uczelni (w tym 34 z Polski),
 • Inżynieria materiałowa  - 139 uczelni (w tym 55 z Polski),
 • Inżynieria mechaniczna - 106 uczelni (w tym 39 z Polski),
 • Inżynieria medyczna - 44 uczelnie (w tym 16  z Polski),
 • Inżynieria środowiska - 49 uczelni (w tym 15 z Polski).

Politechnika Warszawska zajęła pierwsze miejsce w kategorii Inżynieria medyczna . W tym obszarze poza PW w pierwszej piątce znalazły się dwie uczelnie z Polski:

 • Politechnika Gdańska - 2. miejsce, 
 • Politechnika Łódzka - 5. miejsce.

Politechnika Warszawska została sklasyfikowana w czołówce także w kilku innych obszarach  EngiRank by subject . Zajęła drugie miejsce w obszarze Inżynieria materiałowa , trzecie miejsce w dyscyplinach  Elektrotechnika, inżynieria elektroniczna i inżynieria informatyczna  oraz czwarte miejsce w dwóch obszarach: I nżynieria chemiczna  i Inżynieria mechaniczna.

Wyniki rankingu dostępne są  tutaj»

  

(Źródło: www.biuletyn.pw.edu.pl, engirank.eu)