Odbyło się spotkanie nt. współpracy w zakresie neurotechnologii

W dniu 11 maja br. na naszym Wydziale miało miejsce spotkanie z przedstawicielami z polskiej firmy Biomed Neurotechnologie z Wrocławia oraz z firmy EGI z USA, którzy prezentowali nowe metody i narzędzia diagnostyczno-terapeutyczne.

Spotkanie było dedykowane w szczególności specjalistom zajmujących się: metodą Biofeedback (Neurofeedback), epilepsją, problematyką dysleksji, ADHD, depresją, lękiem, stresem, problemami w nauce czytania i pisania. Celem spotkania była także dyskusja o możliwościach współpracy naukowo-badawczej z pracownikami naszego Wydziału.