Zaproszenie na seminarium pt. Zastosowania miernictwa mikrofalowego w pomiarach wilgotności i zasolenia gleby

                      

 

Serdecznie zapraszamy na Seminarium Chapteru Instrumentation & Measurement Polskiej Sekcji IEEE, które odbędzie się na terenie Politechniki Warszawskiej dnia 22 stycznia 2019 r. w godz. 12:15-13:00 w Audytorium Centralnym Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych,  na którym:

dr inż. Arkadiusz Lewandowski

Politechnika Warszawska, Instytut Systemów Elektroniczncyh

przedstawi referat p.t.:

Zastosowania miernictwa mikrofalowego w pomiarach wilgotności i zasolenia gleby - współpraca między Politechniką Warszawską i Instytutem Agrofizyki PAN

Wszystkich pracowników i studentów serdecznie zapraszamy do udziału w Seminarium.

Więcej szczegółów