Dr inż. Tomasz Gambin wśród 168 młodych, wybitnych badaczy wyróżnionych przez MNiSW!

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę stypendiów dla młodych wybitnych naukowców, którzy prowadzą wysokiej jakości badania i posiadają bogaty dorobek naukowy w skali międzynarodowej.

Miło nam poinformować, że w tym gronie znalazł się dr inż. Tomasz Gambin –  adiunkt w Instytucie Informatyki naszego Wydziału!

 

W konkursie rozpatrzono 1137 wniosków, a stypendia otrzymało 168 młodych badaczy.

 

 

Dr inż. Tomasz Gambin – uzyskał tytuł magistra inżyniera w 2007 roku na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Przewód doktorski otworzył na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych w 2011 roku. Stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka uzyskał w 2012 roku. W Instytucie Informatyki w Zakładzie Systemów Informacyjnych pracuje od marca 2012 roku. Zainteresowania: bioinformatyka, genomika; eksploracja danych, metody statystyczne w biologii molekularnej i medycynie. W 2013 i w 2016 otrzymał Nagrodę JM Rektora, indywidualną, pierwszego stopnia za osiągnięcia naukowe w latach 2011-2012.

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych! 

 

(źródło: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-wynikow-konkursu-o-stypendia-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow.html)