Laureaci konkursu "Najlepsi z najlepszych"w ramach Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój

Z przyjemnością informujemy, że studenci Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych: Jerzy Cuper, Piotr Czekała oraz Marcin Rytel zostali laureatami konkursu "Najlepsi z najlepszych" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu było zwiększenie mobilności i zapoznanie członków Koła Naukowego Modelowania Elektromagnetycznego (opiekun Koła: dr hab inż. Bartłomiej Salski) z międzynarodowym środowiskiem naukowym w dziedzinie technik mikrofalowych i subterahercowych, z naciskiem na techniki charakteryzacji materiałów w zakresie wysokich częstotliwości.

Cel zostanie osiągnięty przez uczestnictwo w najważniejszych międzynarodowych konferencjach poświęconych tej tematyce – zarówno w konferencjach poświęconych technikom mikrofalowym w szerokim zakresie (jak największa konferencja w tej dziedzinie – International Microwave Symposium, odbywająca się co roku w USA) jak i konferencjach skupiających się precyzyjnie na materiałach mikrofalowych (odbywająca się co dwa lata w różnych miastach świata International Conference of Microwave Materials and their Applications).

Oprócz samego zapoznania się zespołu ze środowiskiem naukowym i najnowszymi dokonaniami w dziedzinie technik mikrofalowych istnieje również możliwość zaprezentowania wyników prac członków Koła na wybranych konferencjach, co stanowi nieocenioną motywację do uczestnictwa w tego typu wydarzeniach.

Serdecznie gratulujemy!