Studencki Nobel 2021 - finaliści z Politechniki Warszawskiej

Studencki Nobel 2021

Studencki Nobel to konkurs organizowany corocznie, przez  Niezależne Zrzeszenie Studentów.  Jego celem jest wyróżnienie studentów
o wybitnych osiągnięciach na różnych polach-zarówno naukowych, artystycznych jak i społecznych. Nagrody przyznawane są 9 kategoriach. 

W tegorocznej edycji Konkursu, w kategorii Nauki Techniczne, 3 spośród
10 nominacji otrzymali studenci z Politechniki Warszawskiej.

Jednym z finalistów został  Piotr Araszkiewicz z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych,  student  Teleinformatyki i Cyberbezpieczeństwa.  

Jest on współzałożycielem i przewodniczącym koła naukowego  FiberTeam.  W ramach grantu NCBR lider X, jako elektronik zajmuje się oprogramowaniem stm32 oraz fpga. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się podczas krajowych i międzynarodowych konferencji, a także uczestnicząc w wolontariacie.
Jest autorem publikacji w SPIE (projekt nagrodzony Grantem Rady Kół Naukowych) oraz pomysłodawcą projektu „Drift” realizowanym wspólnie z kołem naukowym KOIOT.    

Pozostałe dwie nominacje otrzymali  Hubert Graczyk z Wydziału Elektrycznego oraz  Mateusz Frydrych z Wydziału Inżynierii Lądowej.  Więcej informacji o finalistach z PW na stronie».

   
W ubiegłym roku  nagrodę w kategorii Nauki Techniczne  otrzymał Juliusz Bojarczuk z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych.

   
Finał konkursu odbędzie się w maju. Szczegóły dostępne na  stronie»  oraz w  mediach społecznościowych».