Aktualności

21. Seminarium Stypendystów Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych

21. Seminarium Stypendystów Fundacji

  
Zapraszamy do udziału w  21. Seminarium Stypendystów Fundacji, które odbędzie się 9 grudnia br. (środa) w godz. 11:15 – 15:05, w formie on-line
na platformie MS Teams.   

Link do spotkania będzie podany w terminie późniejszym.

   
Program Seminarium

 • 11:15 – 11:25 Otwarcie Seminarium
 • SESJA I przewodniczący: Piotr Samczyński
 • 11:25 – 11:50  Krzysztof Radecki
  Szybki algorytm projekcji wstecznej oparty na współrzędnych barycentrycznych do zastosowań
  w aktywnych i pasywnych zobrazowaniach radarowych SAR
 • 11:50 – 12:15  Krzysztof Stasiak
  Opracowanie radaru wysokiej rozróżnialności pracującego w pasmie K oraz w paśmie fal milimetrowych
 • 12:15 – 12:25 PRZERWA
 • SESJA II przewodniczący: Jerzy Kołakowski
 • 12:25 – 12:50  Michał Łucjan
  Węzeł rozproszonego systemu IoT do monitorowania parametrów środowiskowych
 • 12:50 – 13:15  Augustyn Wójcik
  Identyfikacja stanu odbiorników energii elektrycznej z wykorzystaniem generatora sygnału impulsowego
 • 13:15 – 13:40  Marcin Żywek
  Wielokryterialna optymalizacja wyboru nadajników okazjonalnych dla radiolokacji pasywnej
 • 13:40 – 13:50 PRZERWA
 • SESJA II przewodniczący: Bartłomiej Salski
 • 13:50 – 14:15  Agnieszka Pietrzak
  Ocena ekspozycji muzyków na dźwięk z wykorzystaniem dwukanałowej dozymetrii hałasowej
 • 14:15 – 14:40  Adam Pacewicz
  Metody rezonansowe charakteryzacji mikrofalowej kulek ferromagnetycznych
 • 14:40 – 15:05  Vitomir Djaja-Jośko
  Nowa metoda bezprzewodowej synchronizacji w ultraszerokopasmowych systemach lokalizacyjnych wykorzystująca dwa węzły referencyjne