Aktualności

Delegacja z Beibu Gulf University w Chinach

W dniach od 7 do 19 października 2019 r. gościliśmy na naszym Wydziale dwuosobową delegację z Beibu Gulf University (BGU) z Qinzhou (południowe Chiny).

Wizyta była elementem współpracy w ramach umowy dotyczącej programu podwójnego dyplomowania, który rozpoczął się od semestru zimowego 2016/2017.

Obecnie  na Politechnice Warszawskiej przebywa grupa studentów z BGU. Na naszym wydziale mamy pierwszych pięciu chińskich studentów kontynuujących swoje studia na szóstym semestrze studiów I stopnia na kierunku Telecommunications. Studium Języka Angielskiego gości  grupę 11 studentów, którzy uzupełniają umiejętności językowe przed podjęciem studiów na naszym Wydziale.

 

Wykładowcy z naszego Wydziału prowadzą w BGU łącznie 11 przedmiotów w ramach programu podwójnego dyplomowania.

W semestrze zimowym prowadzimy 4 przedmioty:

 • Analog Electronic Technology
 • C Language Programming
 • Signals and Systems
 • Single Chip: Principle and Application

a w semestrze letnim 7 przedmiotów:

 • Circuit Principle
 • Digital Signal Processing
 • Microcomputer Principle and Interface Technology
 • High-frequency Electronic Technology
 • Digital Electronic Technology
 • Dynamic System and Control
 • Telecommunication System and Network
 • Computer Networks

 

Goście z Chin odwiedzili laboratoria antenowe, obrazowania trójwymiarowego i laboratoria dydaktyczne Instytutu Systemów Elektronicznych oraz uczestniczyli w zajęciach studiów anglojęzycznych m.in. w wykładzie z przedmiotu „Object-Oriented Programming (EOOP)”

Goście odbyli szereg rozmów z władzami i pracownikami naszego Wydziału. W trakcie swojego pobytu w Polsce zwiedzili zabytki Warszawy i Krakowa oraz Wieliczkę.

Współpraca z Beibu Gulf University ma duże znaczenie dla Wydziału w zakresie poszerzenia umiędzynarodowienia w obszarze nauczania.