Aktualności

Harmonogram Dni Otwartych – Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 17 kwietnia 2021 r.

12:00 - 12:10

Powitanie uczestników i krótka prezentacja Wydziału - Prodziekani

 

12:10 - 13:00

Prezentacja (film) oferty dydaktycznej Wydziału (kierunków studiów prowadzonych na Wydziale) – pracownicy dydaktyczni Wydziału, doktoranci

 

13:00 - 13:05

Prezentacja (film) projektu z zakresu radiolokacji, realizowanego przez pracowników Wydziału we współpracy z firmą zewnętrzną , jako jeden z przykładów komercyjnego wdrożenia innowacyjnych rozwiązań.

 

13:05 - 14:00

Sesja Q&A z kandydatami z udziałem prodziekanów, kierowników kierunków, studentów

 

14:00 – 15:00

Prezentacje studenckich kół naukowych oraz bezpośrednie rozmowy ze studentami Wydziału – WRS, studenci