Aktualności

Inauguracja roku akademickiego 2020-2021, semestr letni

Inauguracja roku akademickiego 2020-2021 - semestr letni

   
20 lutego br. w  Politechnice Warszawskiej rozpoczyna się semestr letni,
a co za tym idzie nowi Studenci rozpoczynają naukę na  Wydziale Elektroniki  i Technik Informacyjnych.

Ponieważ okoliczności związane z pandemią uniemożliwiły nam przygotowanie inauguracji w tradycyjny sposób, zapraszamy
do wysłuchania wystąpienia Dziekana Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, prof. Michała Malinowskiego oraz zapoznania się z zamieszczonymi informacjami organizacyjnymi.
   

Wystąpienie Dziekana  

   

Spotkania informacyjne z Kierownikami kierunków odbędą się za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.

Informacje o terminach będą podane w osobnych komunikatach. 

    

Najważniejsze informacje związane ze studiami na WEiTI PW

1. Gdzie szukać informacji?

Bieżące informacje dotyczące studiowania na Wydziale EiTI można znaleźć: 

  
2. Składka na ubezpieczenie NNW

Składkę na rok akademicki 2020/2021, w kwocie 40 zł  należy wpłacać: na numer konta: 

  • 71 1240 1053 5111 8100 0010 0091 
  • lub w kasie Banku Pekao S.A. przy ul. Noakowskiego 18/20.

Ubezpieczenie obowiązuje od dnia następującego po dacie dokonanej wpłaty do 30 września 2021 r. 

   
3. Stypendia

Studenci mogą ubiegać się o pomoc materialną w formie:

  • stypendium socjalnego,
  • stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości,
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
  • zapomogi.

Aby otrzymać w/w stypendia od października, wnioski należy złożyć najpóźniej do 5 marca 2021 r. Informacje, w jaki sposób złożyć wniosek, dostępne są tutaj»
Studentka/Student, który nie złożył wniosku w podanym wyżej terminie, może wystąpić o stypendium w czasie trwania roku akademickiego, z tym, że może ono zostać przyznane od następnego miesiąca, licząc od daty złożenia wniosku. 
Więcej informacji można uzyskać w Dziekanacie (tel. 22 234 7911 lub 22 234 6160) i na stronie BSS PW (Biuro Spraw Studenckich). Ze strony BSS PW można pobrać wnioski  i formularze.

  
4. Zakwaterowanie w akademiku

Studenci, którzy otrzymali miejsce w akademikach powinni zakwaterować się w ciągu 7 dni
od rozpoczęcie semestru.
    
   
5. Uczelniana skrzynka pocztowa w domenie @pw.edu.pl

Każdy nowo przyjęty, aktywny student Politechniki Warszawskiej  otrzymuje elektroniczną skrzynkę pocztową. Informacje związane z dostępem do skrzynki pocztowej zostały zamieszczone na stronach: 

   
6. Wydziałowa skrzynka pocztowa w domenie @stud.elka.pw.edu.pl , WiFi, dostęp do systemu obsługi studiów

Każdy nowo przyjęty student WEiTI otrzyma na pierwszych zajęciach laboratoryjnych adres email, hasło dostępowe do skrzynki pocztowej, do wydziałowej sieci bezprzewodowej WiFi oraz do systemu obsługi studiów. Otrzymany adres i hasło pozwolą na prawidłowe uczestniczenie w życiu studenckim na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych.