Aktualności

Rekrutacja na studia stacjonarne pierwszego stopnia już od 9 grudnia 2016!

Rekrutacja na studia stacjonarne pierwszego stopnia na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych rozpoczynające się w semestrze letnim 2016 / 2017 (semestr rozpoczyna się 20 lutego 2017 r.) odbędzie się w dwóch etapach, przy czym drugi etap zostanie przeprowadzony o ile pozostaną wolne miejsca po zakończeniu pierwszego etapu.

 

Tabela 1. Limity miejsc i minima punktowe w rekrutacji na stacjonarne studia pierwszego stopnia rozpoczynające się w semestrze letnim 2016 / 2017.

Kierunek Liczba miejsc Minimum punktów
Automatyka i robotyka 30  170
Elektronika 60  130
Informatyka 60  170
Telekomunikacja 60  130
Computer Science (studia w jęz. angielskim) 30  120
Telecommunications (studia w jęz. angielskim) 30  120

Przyjęcia na stacjonarne studia pierwszego stopnia, zarówno w języku polskim jak też w języku angielskim, następują co semestr; przy czym rekrutacja na semestr zimowy (który rozpoczyna się w październiku) jest prowadzona latem, natomiast rekrutacja na semestr letni (który rozpoczyna się w lutym) odbywa się zimą  i jest podzielona na dwa etapy.

Etap pierwszy odbędzie się w dniach 9 grudnia 2016 r. – 2 stycznia 2017 r.  i wtedy zostaną przyjęci kandydaci z największą liczbą punktów, pod warunkiem, że posiadają wymagane minimum punktów. Natomiast etap drugi zostanie przeprowadzony – o ile zostaną wolne miejsca po etapie pierwszym – w dniach 17–27 stycznia 2017 r.

Tabela 2. Harmonogram rekrutacji na stacjonarne studia pierwszego stopnia rozpoczynające się w semestrze letnim 2016 / 2017.

  Rejestrowanie kandydatów Ogłoszenie wyników Przyjmowanie dokumentów
Etap 1 od 09.12.2016 do 02.01.2017 09.01.2017 od 10.01.2017 do 13.01.2017
Etap 2 od 17.01.2017 do 27.01.2017 03.02.2017 od 06.02.2017 do 09.02.2017

W etapie pierwszym , zgłoszenia kandydatów odbywają się w terminie 9 grudnia 2016 r. – 2 stycznia 2017 r. Zainteresowani kandydaci powinni zarejestrować się w portalu rekrutacyjnym PW  i dokonać opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł nie później niż w dniu 2 stycznia 2017 r. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych na studia nastąpi w dniu 9 stycznia 2017 r. Zakwalifikowani kandydaci powinni złożyć wymagane dokumenty w dziekanacie Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, ul. Nowowiejska 15/19, pok. 112, do dnia 13 stycznia 2017 r.

W etapie drugim – o ile zostaną wolne miejsca po przeprowadzeniu etapu pierwszego – zgłoszenia kandydatów odbywają się w terminie 17–27 stycznia 2017 r.  Spośród zgłoszonych kandydatów zostaną przyjęci ci z największą liczbą punktów, posiadający jednak wymagane minimum punktów. Zainteresowani kandydaci powinni zarejestrować się  w portalu rekrutacyjnym PW  i dokonać opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł nie później niż w dniu 27 stycznia 2017 r. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych w tym etapie nastąpi w dniu 3 lutego 2017 r. a ich dokumenty będą przyjmowane w dziekanacie Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, ul. Nowowiejska 15/19, pok. 112 do dnia 9 lutego 2017 r.

 

Więcej informacji znajduje się w dziale Kandydaci »