Aktualności

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2019/2020 - semestr letni

22 lutego 2020 r. miała miejsce inauguracja roku akademickiego
dla studentów rozpoczynających studia w semestrze letnim na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych, na pięciu kierunkach:

 • Elektronika
 • Informatyka
 • Telekomunikacja
 • Computer science
 • Telecommunications.

   
Uroczystość otworzył i poprowadził Prodziekan ds. Studenckich, dr inż. Zbigniew Gajo.

Do przybyłych na inaugurację beanów przemówienie powitalne wygłosił Dziekan Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba, pogratulował im wyboru kierunków studiów i zachęcił do systematycznej pracy.

   
Dziekan przedstawił również zebranym studentom obecnych na uroczystości Prodziekanów: 

 • Prodziekana ds. Ogólnych, prof. dr. hab. inż. Cezarego Zielińskiego
 • Prodziekana ds. Nauczania, dr. inż. Daniela Paczesnego
 • Prodziekana ds. Studenckich, dr. inż. Zbigniewa Gajo.

Przybliżył także zakres spraw leżących w gestii każdego z Prodziekanów.

   
Nowo przyjętym studentom zostali również przedstawieni kierownicy kierunków (lub ich zastępcy),
z którymi w dalszej części uroczystości mieli możliwość spotkać się osobiście:

 • dr hab. inż. Lidia Łukasiak, prof. uczelni - Kierownik kierunku Elektronika
 • Rajmund Kożuszek, Zastępca Dyrektora ds. Dydaktycznych Instytutu Informatyki - w zastępstwie Kierownika Kierunku Informatyka
 • dr hab. inż. Andrzej Bęben - Kierownik kierunku Telekomunikacja
 • dr inż. Roman Podraza, Pełnomocnik Dziekana ds. Studiów w Języku Angielskim - w zastępstwie Kierownika Kierunku Computer Science i Telecommunications.

W uroczystości wziął również udział Pan Jacek Karczewski, prezes Stowarzyszenia Absolwentów Elektroniki na Politechnice Warszawskiej.

  
Po wystąpieniu Dziekana studenci złożyli ślubowanie, które przyjął Prodziekan ds. Nauczania, dr inż. Daniel Paczesny.

   
Na zakończenie uroczystości studenci przyjęli życzenia powodzenia i sukcesów od Dziekana
i każdego z Prodziekanów Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej