Aktualności

Wsparcie dla Wspólnoty WEiTI w czasach COVID-19 - nowe seminarium!

Zdjęcie przedstawia mozaikę znajdującą się nad wschodnim wejściem do budynku Wydziału

Lawinowo zwiększa się liczba przypadków zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w naszym kraju, ale także na naszym Wydziale. Ograniczenia z tego wynikające często wpływają na nasz nastrój, czy poczucie bezpieczeństwa. Są to sytuacje, z którymi trzeba sobie radzić samemu, ale także przy wsparciu bliskich lub współpracowników. Będąc społecznością największego wydziału na Politechnice Warszawskiej mamy wielki potencjał wsparcia. Nie brakuje wśród nas osób, które skutecznie zarażają swoimi pasjami innych i pokazują jak obudzić drzemiący w nas potencjał.

Promocja takich działań i takich postaw jest – w czasie, w którym się znajdujemy – nieoceniona.
Dlatego też podejmujemy to wyzwanie i zapraszamy Państwa na cykl wydarzeń on-line związanych
z umocnieniem relacji społeczności naszego Wydziału.
    

W najbliższy czwartek, tj. 3 grudnia, w godz. 16:00 – 17:00, zapraszamy na kolejne seminarium na platformie Teams»

  
Wykład nt.  O nadziei w czasach pandemii

poprowadzi  dr n. med. Izabela Stefaniak,   I Klinika Psychiatryczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii.

  
Link do wydarzenia»

  

Serdecznie zapraszamy!

   

Wydarzenia archiwalne

  • 26.11.2020 r. – Pandemia COVID-19 - ostatnią niekontrolowaną plagą ludzkości?
    prof. dr hab. n. med Aneta Nitsch-Osuch, pediatra, epidemiolog, specjalista zdrowia publicznego, Kierownik Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
    Serdecznie dziękujemy Pani Profesor za ciekawy wykład.