Wynajem powierzchni na automaty sprzedające – wybór wykonawców

Poniżej publikujemy zestawienie ofert oraz informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty przez Zamawiającego: