Rada Naukowa Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja

Strona tymczasowa - docelowo zawartość zostanie przeniesiona na platformę Rad Naukowych Dyscyplin PW, gdy taka platforma zacznie funkcjonować.

Niektóre materiały są dostępne po zalogowaniu do strony intranetowej pod opcją menu 'Dokumenty Rady Naukowej Dyscypliny ITT'