Uchwały Rady

Uchwały Rady z dn. 5 listopada 2019 r.

Uchwała 1/ 2019 o nadaniu dr. inż. Krzysztofowi Cabajowi stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych
Uchwała (pdf, 484,52 kB)