Uchwały Rady

Uchwały Rady z dn. 19.11.2019 r.

2/2019 w sprawie powołania Prezydium Rady
Uchwała (pdf, 327,93 kB)
3/2019 w sprawie powołania Zespołu Stałego ds. Stopni Naukowych
Uchwała (pdf, 448,21 kB)
4/2019 w sprawie powołania Zespołu Stałego ds. Nauki
Uchwała (pdf, 461,96 kB)
5/2019 w sprawie powołania Zespołu Stałego ds. Kadry
Uchwała (pdf, 342,54 kB)

Uchwały Rady z dn. 03.12.2019 r.

6/2019 w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. inż. Krzysztofowi Cabajowi
Uchwała (pdf, 870,01 kB)
7/2019 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego wszczętego na wniosek dr. inż. Tomasza Trzcińskiego
Uchwała (pdf, 1,05 MB)
8/2019 zmieniająca uchwałę nr 58/2019 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr. Ireneusza Gościniaka
Uchwała (pdf, 1,02 MB)
9/2019 w sprawie zaopiniowania przedłużenia zatrudnienia nauczyciela akademickiego na stanowisku profesora uczelni (dr hab. inż. M. Malanowski)
Uchwała (pdf, 812,45 kB)
10/2019 w sprawie zaopiniowania powierzenia obowiązków profesora uczelni pracownikowi naukowemu (dr hab. inż. W. Mazurczyk)
Uchwała (pdf, 783,98 kB)
11/2019 w sprawie zaopiniowania powierzenia obowiązków profesora uczelni pracownikowi naukowemu (dr hab. inż. A. Janicki)
Uchwała (pdf, 775,06 kB)
12/2019 w sprawie zaopiniowania zmiany stanowiska nauczyciela akademickiego (dr inż. Z. Krawczyk)
Uchwała (pdf, 814,59 kB)
13/2019 sprawie zaopiniowania zatrudnienia nauczyciela akademickiego na stanowisku asystenta (mgr inż. P. Zawadzki)
Uchwała (pdf, 807,24 kB)
14/2019 w sprawie zaopiniowania zatrudnienia nauczyciela akademickiego na stanowisku asystenta (mgr inż. K. Borowa)
Uchwała (pdf, 786,61 kB)
15/2019 w sprawie zaopiniowania wniosku o przedłużenie powołania dr. hab. inż. Jarosława Arabasa na funkcję dyrektora II
Uchwała (pdf, 696,98 kB)
16/2019 w sprawie nadania stopnia doktora mgr. inż. Markowi Adamkowi
Uchwała (pdf, 876,71 kB)

Uchwały Rady z dn. 14.01.2020 r.

17/2020 w sprawie zaopiniowania wniosku o zmiany w strukturze organizacyjnej Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych (WEiTI)
Uchwała (pdf, 926,95 kB)
18/2020 w sprawie zaopiniowania kandydata na stanowisko kierownika Zakładu Inżynierii Multimediów w Instytucie Radioelektroniki i Technik Multimedialnych WEiTI (dr hab. inż. Kajetana Snopek)
Uchwała (pdf, 819,53 kB)
19/2020 w sprawie zaopiniowania kandydata na stanowisko kierownika Zakładu Techniki Subterahercowej w Instytucie Radioelektroniki i Technik Multimedialnych WEiTI (prof. Yevhen Yashchyshyn)
Uchwała (pdf, 824,28 kB)
20/2020 w sprawie zaopiniowania kandydata na stanowisko kierownika Zakładu Radiokomunikacji i Radiolokacji w Instytucie Radioelektroniki i Technik Multimedialnych WEiTI (dr hab. inż. Wojciech Wojtasiak, prof. uczelni)
Uchwała (pdf, 832,97 kB)
21/2020 w sprawie zaopiniowania zmiany stanowiska nauczyciela akademickiego w Zakładzie Systemów Informacyjnych, w Instytucie Informatyki WEiTI (dr inż. Grzegorz Protaziuk)
Uchwała (pdf, 841,98 kB)
22/2020 w sprawie zaopiniowania zatrudnienia nauczyciela akademickiego na stanowisku asystenta w Zakładzie Elektroakustyki, w Instytucie Radioelektroniki i Technik Multimedialnych WEiTI (mgr inż. Maciej Jasiński)
Uchwała (pdf, 880,27 kB)
23/2020 sprawie zaopiniowania przedłużenia zatrudnienia nauczyciela akademickiego na stanowisku adiunkta w Zakładzie Grafiki Komputerowej, w Instytucie Informatyki WEiTI (dr Jacek Komorowski)
Uchwała (pdf, 857,31 kB)
24/2020 w sprawie zaopiniowania zmiany zatrudnienia na stanowisku adiunkta z czasu określonego na nieokreślony w Zakładzie Oprogramowania i Architektury Komputerów, w Instytucie Informatyki WEiTI (dr hab. inż. Krzysztof Cabaj)
Uchwała (pdf, 884,19 kB)
25/2020 w sprawie zaopiniowania przedłużenia zatrudnienia nauczyciela akademickiego na stanowisku adiunkta w Zakładzie Strukturalnych Metod Przetwarzania Wiedzy WMiNI (dr inż. Marcin Luckner)
Uchwała (pdf, 870,93 kB)
26/2020 w sprawie zaopiniowania zatrudnienia nauczyciela akademickiego na stanowisku adiunkta w Zakładzie Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Stosowanej, w Instytucie Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych WE (dr inż. Kamil Rybiński)
Uchwała (pdf, 933,31 kB)
27-52/2020 w sprawie wyznaczenia promotora [i promotora pomocniczego] w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora słuchaczom Szkoły Doktorskiej nr 3 (26 uchwał)
Uchwały (pdf, 24,37 MB)

Uchwały Rady z dn. 04.02.2020 r.

53/2020 w sprawie zaopiniowania zatrudnienia nauczyciela akademickiego na stanowisku asystenta w Zakładzie Systemów Przetwarzania Informacji WMiNI (mgr inż. Michał Denkiewicz)
Uchwała (pdf, 746,48 kB)
54/2020 w sprawie zaopiniowania zatrudnienia nauczyciela akademickiego na stanowisku asystenta w Zakładzie Systemów Przetwarzania Informacji WMiNI (mgr Michał Kadlof)
Uchwała (pdf, 451,22 kB)
55/2020 w sprawie zaopiniowania zatrudnienia nauczyciela akademickiego na stanowisku adiunkta w Instytucie Telekomunikacji WEiTI (dr inż. Piotr Wiśniewski)
Uchwała (pdf, 745,06 kB)
56/2020 w sprawie zaopiniowania przedłużenia zatrudnienia nauczyciela akademickiego na stanowisku adiunkta w Zakładzie Sieci i Usług Telekomunikacyjnych, w Instytucie Telekomunikacji WEiTI (dr hab. inż. Mateusz Żotkiewicz)
Uchwała (pdf, 858,71 kB)
57-60/2020 w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego (dr inż. Tomasz Trzciński)
Uchwały (pdf, 4,93 MB)
61/2020 w sprawie wyznaczenia mgr. inż. Piotrowi Czarneckiemu promotora: dr hab. inż. Przemysława Biecka, prof. uczelni (WMiNI)
Uchwała (pdf, 942,37 kB)

Uchwały Rady z dn. 10.03.2020 r.

62/2020 w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego na stanowisku adiunkta w Zakładzie Elektroakustyki, w Instytucie Radioelektroniki i Technik Multimedialnych WEiTI (dr inż. Piotr Bobiński)
Uchwała (pdf, 875,42 kB)
63/2020 w sprawie przeniesienia nauczyciela akademickiego w Zakładzie Systemów Przetwarzania Informacji WMiNI (dr inż. Krzysztof Kaczmarski)
Uchwała (pdf, 828,14 kB)
64/2020 w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego na stanowisku asystenta w Zakładzie Techniki Subterahercowej, w Instytucie Radioelektroniki i Technik Multimedialnych WEiTI (mgr inż. Tomasz Karpisz)
Uchwała (pdf, 879,97 kB)
65/2020 w sprawie przedłużenia zatrudnienia nauczyciela akademickiego na stanowisku adiunkta w Zakładzie Radiokomunikacji i Radiolokacji, w Instytucie Radioelektroniki i Technik Multimedialnych WEiTI (dr inż. Sebastian Kozłowski)
Uchwała (pdf, 893,30 kB)
66/2020 w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja (dr inż. Michał Karpowicz)
Uchwała (pdf, 969,31 kB)
67/2020 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej (mgr inż. Mateusz Krzysztoń)
Uchwała (pdf, 998,90 kB)
68/2020 w sprawie powołania komisji doktorskiej, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie (mgr inż. Mateusz Krzysztoń)
Uchwała (pdf, 1,35 MB)

Uchwały Rady z dn. 07.04.2020 r.

69/2020 w sprawie przedłużenia zatrudnienia nauczyciela akademickiego na stanowisku adiunkta w Zakładzie Projektowania Systemów CAD/CAM i Komputerowego Wspomagania Medycyny WMiNI (dr inż. Michał Burdukiewicz)
Uchwała (pdf, 444,57 kB)
70/2020 w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego na stanowisku adiunkta w Zakładzie Sztucznej Inteligencji, w Instytucie Informatyki WEiTI (dr inż. Stanisław Kozdrowski)
Uchwała (pdf, 398,34 kB)
71/2020 w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego na stanowisku asystenta w Zakładzie Radiokomunikacji i Radiolokacji, w Instytucie Radioelektroniki i Technik Multimedialnych WEiTI (mgr inż. Marcin Kołakowski)
Uchwała (pdf, 445,77 kB)

Opinie Rady z dn. 07.04.2020 r.

1/2020 w sprawie zasad opiniowania awansu na stanowisko profesora uczelni w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja 
Opinia (pdf, 124,73 kB)
Załącznik (pdf, 674,68 kB)

Uchwały Rady z dn. 05.05.2020 r.

72/2020 w sprawie przedłużenia zatrudnienia nauczyciela akademickiego na stanowisku profesora w Zakładzie Systemów Informacyjnych,
w Instytucie Informatyki WEiTI (prof. dr hab. inż. Henryk Rybiński)
Uchwała (pdf, 409,85 kB)
73/2020 w sprawie przedłużenia zatrudnienia nauczyciela akademickiego na stanowisku profesora w Zakładzie Oprogramowania i Architektury Komputerów, w Instytucie Informatyki WEiTI (prof. dr hab. inż. Janusz Sosnowski)
Uchwała (pdf, 400,87 kB)
74/2020 w sprawie przedłużenia zatrudnienia nauczyciela akademickiego na stanowisku adiunkta w Zakładzie Sieci i Usług Telekomunikacyjnych, w Instytucie Telekomunikacji WEiTI (dr inż. Emma Fitzgerald)
Uchwała (pdf, 393,84 kB)
75/2020 w sprawie przedłużenia zatrudnienia nauczyciela akademickiego na stanowisku adiunkta w Zakładzie Systemów Informacyjnych, w Instytucie Informatyki WEiTI (dr inż. Dominik Ryżko) 
Uchwała (pdf, 382,78 kB)
76/2020 w sprawie przedłużenia zatrudnienia nauczyciela akademickiego na stanowisku adiunkta w Zakładzie Systemów Informacyjnych, w Instytucie Informatyki WEiTI (dr inż. Kamil Żbikowski)
Uchwała (pdf, 402,85 kB)
77/2020 w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego na stanowisku asystenta w Zakładzie Systemów Informacyjnych, w Instytucie Informatyki WEiTI (mgr inż. Piotr Maciąg)
Uchwała (pdf, 395,90 kB)
78/2020 w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego na stanowisku asystenta w Zakładzie Oprogramowania i Architektury Komputerów, w Instytucie Informatyki WEiTI (mgr inż. Agnieszka Malanowska)
Uchwała (pdf, 388,67 kB)
79/2020 w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja dr. inż. Wiktorowi Daszczukowi
Uchwała (pdf, 412,75 kB)
80/2020 w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja dr. inż. Pawłowi Rosie
Uchwała (pdf, 413,87 kB)
81-82/2020 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej, powołania komisji doktorskiej, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. inż. Fahada Nife
Uchwały (pdf, 993,42 kB)
83-84/2020 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej, powołania komisji doktorskiej, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. inż. Przemysława Piaseckiego
Uchwały (pdf, 1005,91 kB)
85-86/2020 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej, powołania komisji doktorskiej, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. inż. Roberta Wójtowicza
Uchwały (pdf, 989,97 kB)
87-94/2020 w sprawie wyznaczenia promotora [i promotora pomocniczego] w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora dla słuchaczy Szkoły Doktorskiej nr 3
Uchwały (pdf, 3,39 MB)

Uchwała Rady z dn. 19.05.2020 r.

95/2020 w sprawie ogłoszenia konkursu na granty wewnętrzne wspierające prowadzenie działalności naukowej w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja
Uchwała (pdf, 404,23 kB)
Załącznik (pdf, 1,82 MB)