Uchwały Rady

Uchwały Rady z dn. 19.11.2019 r.

2/2019 w sprawie powołania Prezydium Rady
Uchwała (pdf, 327,93 kB)
3/2019 w sprawie powołania Zespołu Stałego ds. Stopni Naukowych
Uchwała (pdf, 448,21 kB)
4/2019 w sprawie powołania Zespołu Stałego ds. Nauki
Uchwała (pdf, 461,96 kB)
5/2019 w sprawie powołania Zespołu Stałego ds. Kadry
Uchwała (pdf, 342,54 kB)

Uchwały Rady z dn. 03.12.2019 r.

6/2019 w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. inż. Krzysztofowi Cabajowi
Uchwała (pdf, 870,01 kB)
7/2019 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego wszczętego na wniosek dr. inż. Tomasza Trzcińskiego
Uchwała (pdf, 1,05 MB)
8/2019 zmieniająca uchwałę nr 58/2019 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr. Ireneusza Gościniaka
Uchwała (pdf, 1,02 MB)
9/2019 w sprawie zaopiniowania przedłużenia zatrudnienia nauczyciela akademickiego na stanowisku profesora uczelni (dr hab. inż. M. Malanowski)
Uchwała (pdf, 812,45 kB)
10/2019 w sprawie zaopiniowania powierzenia obowiązków profesora uczelni pracownikowi naukowemu (dr hab. inż. W. Mazurczyk)
Uchwała (pdf, 783,98 kB)
11/2019 w sprawie zaopiniowania powierzenia obowiązków profesora uczelni pracownikowi naukowemu (dr hab. inż. A. Janicki)
Uchwała (pdf, 775,06 kB)
12/2019 w sprawie zaopiniowania zmiany stanowiska nauczyciela akademickiego (dr inż. Z. Krawczyk)
Uchwała (pdf, 814,59 kB)
13/2019 sprawie zaopiniowania zatrudnienia nauczyciela akademickiego na stanowisku asystenta (mgr inż. P. Zawadzki)
Uchwała (pdf, 807,24 kB)
14/2019 w sprawie zaopiniowania zatrudnienia nauczyciela akademickiego na stanowisku asystenta (mgr inż. K. Borowa)
Uchwała (pdf, 786,61 kB)
15/2019 w sprawie zaopiniowania wniosku o przedłużenie powołania dr. hab. inż. Jarosława Arabasa na funkcję dyrektora II
Uchwała (pdf, 696,98 kB)
16/2019 w sprawie nadania stopnia doktora mgr. inż. Markowi Adamkowi
Uchwała (pdf, 876,71 kB)

Uchwały Rady z dn. 14.01.2020 r.

17/2020 w sprawie zaopiniowania wniosku o zmiany w strukturze organizacyjnej Instytutu Radioelektroniki
i Technik Multimedialnych (WEiTI)
Uchwała (pdf, 926,95 kB)
18/2020 w sprawie zaopiniowania kandydata na stanowisko kierownika Zakładu Inżynierii Multimediów w Instytucie Radioelektroniki i Technik Multimedialnych WEiTI (dr hab. inż. Kajetana Snopek)
Uchwała (pdf, 819,53 kB)
19/2020 w sprawie zaopiniowania kandydata na stanowisko kierownika Zakładu Techniki Subterahercowej w Instytucie Radioelektroniki i Technik Multimedialnych WEiTI (prof. Yevhen Yashchyshyn)
Uchwała (pdf, 824,28 kB)
20/2020 w sprawie zaopiniowania kandydata na stanowisko kierownika Zakładu Radiokomunikacji i Radiolokacji w Instytucie Radioelektroniki i Technik Multimedialnych WEiTI (dr hab. inż. Wojciech Wojtasiak, prof. uczelni)
Uchwała (pdf, 832,97 kB)
21/2020 w sprawie zaopiniowania zmiany stanowiska nauczyciela akademickiego w Zakładzie Systemów Informacyjnych, w Instytucie Informatyki WEiTI (dr inż. Grzegorz Protaziuk)
Uchwała (pdf, 841,98 kB)
22/2020 w sprawie zaopiniowania zatrudnienia nauczyciela akademickiego na stanowisku asystenta w Zakładzie Elektroakustyki, w Instytucie Radioelektroniki i Technik Multimedialnych WEiTI (mgr inż. Maciej Jasiński)
Uchwała (pdf, 880,27 kB)
23/2020 sprawie zaopiniowania przedłużenia zatrudnienia nauczyciela akademickiego na stanowisku adiunkta w Zakładzie Grafiki Komputerowej, w Instytucie Informatyki WEiTI (dr Jacek Komorowski)
Uchwała (pdf, 857,31 kB)
24/2020 w sprawie zaopiniowania zmiany zatrudnienia na stanowisku adiunkta z czasu określonego na nieokreślony w Zakładzie Oprogramowania i Architektury Komputerów, w Instytucie Informatyki WEiTI (dr hab. inż. Krzysztof Cabaj)
Uchwała (pdf, 884,19 kB)
25/2020 w sprawie zaopiniowania przedłużenia zatrudnienia nauczyciela akademickiego na stanowisku adiunkta w Zakładzie Strukturalnych Metod Przetwarzania Wiedzy WMiNI (dr inż. Marcin Luckner)
Uchwała (pdf, 870,93 kB)
26/2020 w sprawie zaopiniowania zatrudnienia nauczyciela akademickiego na stanowisku adiunkta w Zakładzie Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Stosowanej, w Instytucie Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych WE (dr inż. Kamil Rybiński)
Uchwała (pdf, 933,31 kB)
27-52/2020 w sprawie wyznaczenia promotora [i promotora pomocniczego] w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora słuchaczom Szkoły Doktorskiej nr 3 (26 uchwał)
Uchwały (pdf, 24,37 MB)

Uchwały Rady z dn. 4.02.2020 r.

53/2020 w sprawie zaopiniowania zatrudnienia nauczyciela akademickiego na stanowisku asystenta w Zakładzie Systemów Przetwarzania Informacji WMiNI (mgr inż. Michał Denkiewicz)
Uchwała (pdf, 746,48 kB)
54/2020 w sprawie zaopiniowania zatrudnienia nauczyciela akademickiego na stanowisku asystenta w Zakładzie Systemów Przetwarzania Informacji WMiNI (mgr Michał Kadlof)
Uchwała (pdf, 451,22 kB)
55/2020 w sprawie zaopiniowania zatrudnienia nauczyciela akademickiego na stanowisku adiunkta w Instytucie Telekomunikacji WEiTI (dr inż. Piotr Wiśniewski)
Uchwała (pdf, 745,06 kB)
56/2020 w sprawie zaopiniowania przedłużenia zatrudnienia nauczyciela akademickiego na stanowisku adiunkta w Zakładzie Sieci i Usług Telekomunikacyjnych, w Instytucie Telekomunikacji WEiTI (dr hab. inż. Mateusz Żotkiewicz)
Uchwała (pdf, 858,71 kB)
57-60/2020 w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego (dr inż. Tomasz Trzciński)
Uchwały (pdf, 4,93 MB)
61/2020 w sprawie wyznaczenia mgr. inż. Piotrowi Czarneckiemu promotora: dr hab. inż. Przemysława Biecka, prof. uczelni (WMiNI)
Uchwała (pdf, 942,37 kB)