WEITI » Nauka »

Aktualności

Znamy wyniki konkursów na granty badawcze, ogłoszonych przez Centra Badawcze POB

W pierwszych konkursach organizowanych w ramach projektu IDUB o finansowanie grantów badawczych, zostało zgłoszonych 260 wniosków. Naukowcy z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych uzyskali finansowanie 21 wniosków złożonych w 6 konkursach: BIOTECHMED-1, Technologie Materiałowe-1, FOTECH-1, FWEiTE-1, SzIR-1, CyberiADa-1. 

Artykuł w czasopiśmie Nature Photonics – Europejski Laser Rentgenowski osiągnął pełną wydajność generacji promieniowania

Zespół konstruktorów i użytkowników międzynarodowej infrastruktury badawczej o nazwie Europejski Laser Rentgenowski (ang. European X-ray Free-Electron Laser), w skrócie European XFEL, opublikował w prestiżowym czasopiśmie naukowym Nature Photonics raport na temat pierwszych wyników działania tego urządzenia. Wśród autorów jest grupa Polaków, w tym zespół z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW kierowany przez dr hab. inż. Krzysztofa Czubę - obok niego współautorem jest mgr inż. Dominik Sikora.

Huawei Polska i Politechnika Warszawska podpisały porozumienie o współpracy

Huawei Polska i Politechnika Warszawska podpisały porozumienie o współpracy. Strony deklarują wymianę doświadczeń oraz wspólne działania w zakresie rozwoju Sztucznej Inteligencji. Partnerstwo z tak istotną uczelnią wyższą to kontynuacja działań na rzecz rozwoju polskiej nauki.

Prof. dr hab. inż. Józef Modelski w składzie Rady Polskiej Agencji Kosmicznej.

Artykuł w czasopiśmie Nature - ważny krok w badaniach różnicy między materią i antymaterią we wszechświecie

Międzynarodowy eksperyment fizyki neutrin T2K (Tokai to Kamiokande) opublikował w prestiżowym czasopiśmie naukowym Nature wnioski z wyników swoich badań. Wśród autorów jest duża grupa Polaków, w tym członkowie zespołu z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW, kierowanego przez prof. Krzysztofa Zarembę. Obok niego współautorami są: dr Robert Kurjata, dr Andrzej Rychter, mgr Marcin Ziembicki.