9. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Inżynieria Instrumentalna – 2016"

9. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Inżynieria Instrumentalna – 2016" odbyła się w dniach 23-25 listopada 2016 w Białoruskim Narodowym Uniwersytecie Technicznym w Mińsku (Białoruś) w budynku Wydziału Inżynierii Instrumentalnej BNTU.

  

Konferencja została zorganizowana przez Ministerstwo Edukacji Republiki Białorusi, Państwowy Komitet Normalizacyjny, Narodową Akademię Nauk Białorusi, Białoruski Narodowy Uniwersytet Techniczny, Białoruski Państwowy Instytut Metrologii, Instytut Fizyki Stosowanej Narodowej Akademii Nauk Białorusi. W Konferencji wzięło udział 447 uczestników z Rosji, Niemiec, Polski, Szwecji, Litwy, Łotwy, Ukrainy i innych krajów.

 

 

Sesję plenarną otworzył rektor Białoruskiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego prof. Boris Khrustalyov, który powitał uczestników i zaprezentował profil Konferencji. Konferencja została podzielona na następujące sekcje tematyczne:

 

         1. Systemy i urządzenia pomiarowe, urządzenia ochrony;

         2. Metody badawcze i wsparcie metrologiczne pomiarów;

         3. Fizyczne, fizyko-matematyczne naukowe i technologiczne podstawy inżynierii i materiałoznawstwo;

         4. Zarządzanie produkcją i szkoleniem w przemyśle inżynierii instrumentalnej.

 

 

W pracach sekcji 1 i 2 Konferencji uczestniczył adiunkt Zakładu Fotoniki Obrazowej i Mikrofalowej dr inż. Marek Sutkowski. Ponadto był członkiem Komisji Konkursowej, która wyłoniła laureatów nagrody im. Żoresa Ałfiorowa, przyznanej dwóm młodych naukowcom za najlepsze prezentacje. Otrzymali je Aleksiej Władymirowicz Krawcewicz (NAN Białoruś) oraz Konsanty Nikołajewicz Gorbaczenko (BNTU).

 

Organizatorzy i uczestnicy serdecznie dziękują za udział w Konferencji i współpracę z polskimi kolegami w dziedzinie nauki i technologii.

 

Sekretarz Sekcji 2,
adiunkt Instytutu Normalizacji, Metrologii i Systemów Informacyjnych
(Białoruski Narodowy Uniwersytet Techniczny, Wydział Inżynierii Instrumentalnej, Mińsk, Białoruś) 

Dr. Yauheniya Saukova

 

(fot. dr inż. Marek Sutkowski)