Cyberatak? U nas nie przejdzie …

W dniach 28-30 czerwca na Politechnice Warszawskiej odbywać się będzie konferencja 17th Central European Conference on Cryptology.

Konferencja co roku gromadzi wielu naukowców z krajów Grupy Wyszehradzkiej. W tym roku wydarzenie będzie odbywać się także z udziałem przedstawicieli innych państw europejskich, jak również pozaeuropejskich.

Zagadnienia poruszane na konferencji skoncentrowane zostaną na praktycznych problemach związanych z tworzeniem i oceną bezpieczeństwa szyfrów oraz podpisu cyfrowego, czy bezpieczeństwa protokołów kryptograficznych.  Dodatkowo  poruszone zostaną zagadnienia dotyczące praktycznych zastosowań kryptografii w kontekście militarnym oraz sposobów zapewnienia bezpieczeństwa w różnorodnych systemach teleinformatycznych.

Szczegółowe informacje na stronie cecc17.tele.pw.pl.