PReMI 20156th International Conference on Pattern Recognition and Machine Intelligence

Czas i miejsce: 30 czerwca-3 lipca 2015, Warszawa

Organizator: Instytut Informatyki, Zakład Systemów Informacyjnych WEiTI

Osoby do kontaktu: General Chair Henryk Rybiński, e-mail rhb@ii.pw.edu.pl, tel. 22 234 74 32; Program Committee Co-Chairs Marzena Kryszkiewicz, e-mail mkr@ii.pw.edu.pl, tel. 22 234 77 01

Przewidywana liczba uczestników: 100 (w tym 70 z zagranicy)

Strona www