XXXVIth Symposium Photonics and Web Engineering, Advanced Applications of Photonic/Electronic Systems, Astronomy and High Energy Physics Experiments

Czas i miejsce: 25-31 maja 2015, Wilga

Organizator: Instytut Systemów Elektronicznych WEiTI

Osoba do kontaktu: prof. dr hab. inż. Ryszard Romaniuk, e-mail photonics@ise.pw.edu.pl, tel. 22 234 79 86 (53 60, 51 10)

Przewidywana liczba uczestników: ok. 250-300 (w tym ok. 20 z zagranicy)

Strona www